Page 1 of 1

Olympics departure April 24?

Posted: Mon Jan 16, 2017 1:43 pm
by Older Posts
I have for me that I read in a history book for a while since that Olympic was ready for departure April 24, 1912, ie nine days after the Titanic's sinking. According to the book went fires out on strike in protest at the thought that Olympic was not safe enough.

Does anyone know anything more about this?

Olympics departure April 24?

Posted: Mon Jan 16, 2017 1:43 pm
by Older Posts
Japp! :)
Som du säkert vet, så gjorde ju Olympic ett antal resor innan Titanic sjönk. Efteråt togs hon in för att utrustas med fler livbåtar. Dessa togs från ett par äldre krigsfartyg, därav var livbåtarna halvt uppruttna. Det var därför strejken utbröt, man ville ha nya båtar.
Mins jag inte helt fel, så hittade man nya eldare, som antingen gick med på att livbåtarna var i det skick som de var, eller också visste de inte om hur läget var med livbåtarna. Hur som helst bytte man snart ut de dåliga livbåtarna mot nya fräscha sådana.